Template landing page
logo_3_01.png 


Sàng lọc trước sinh NIPT

Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS). An toàn cho mẹ và bé. Độ chính xác 99,9%. Thực hiện từ tuần thai thứ 7.

- Phát hiện lệch bội 3 nhiễm sắc thể phổ biến: 13, 18, 21 và giới tính liên quan đến 3 hội chứng bệnh di truyền: PATAU (13), EDWARDS (18), DOWN (21).

- Phát hiện lệch bội NST giới tính liên quan đến 4 hội chứng: Turner (XO), Hội chứng tam nhiễm (XXX), Klinefelte (XXY), Jacobs (XYY).


60338560_1314217102061812_1641968183399153664_o2.jpg